A cserkészcsapatokon belüli mozgalmi munka keretében felmerülő egyes jogi felelősségi kérdéseket összefoglaló dokumentum aloldal_cim_alatti

Címkék

Dokumentum

Leírás

A dokumentum három nagyobb témát ölel fel (pénzügyi felelősség; a károkozásért, balesetért való helytállás kérdései csapatparancsnoki szinten; gyermekvédelemmel kapcsolatos felelősség), melyek a cserkészcsapatokon belüli mozgalmi munka keretében felmerülő lehetséges jogi felelősségi kérdéseket igyekeznek bemutatni. Az egyes témákon belül megjelenítésre kerülnek azok jogszabályi hátterei, kiemelt fogalmai, a témakörrel kapcsolatos csapatparancsnoki feladatok, valamint a lehetséges jogkövetkezmények. Egyes fogalmak több témában is megjelennek, figyelemmel a tárgykörhöz kapcsolódó specifikumokra. Az esetlegesen változó jogszabályi környezetre, a Szövetség belső szabályaira tekintettel szükséges e dokumentum három évenkénti felülvizsgálata.

Hivatkozás / videó
Akik eddig megköszönték:

Ha elakadtál vagy segítségre lenne szükséged:

it-fejlesztes@cserkesz.hu